ترشیز فان

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


معني خيزيد و خز آريد که هنگام خزان است
 
‎22 نوامبر … خیزید و خز آرید که هنگام خزانست, باد خنک از جانب خوارزم وزانست. آن برگ رزان بین https://fa.wikisource.org/wiki/…/خیزید_و_خز_آرید_که_هنگام_خزانستکه بر آن شاخ رزانست, گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست. دهقان به تعجب سر انگشت
گزانست, کاندر چمن و باغ ، نه گل ماند و نه گلنار. طاووس بهاری را، دنبال بکندند, پرش
ببریدند و به کنجی بفکندند. خسته به میان باغ به زاریش پسندند …
 
‎خیزید و خز آرید که هنگام خزانست. باد خنک از جانب خوارزم وزانست ….. همان کندن معنی https://ganjoor.net/manoochehri/divanm/mosammatm/sh1/می دهد . در حقیقت بهار را همچون طاووسی رنگارنگ و زیبا در نظر می گیرد که خزان دم زیبا
و متلونش را از او می گیرد. حمید نوشته: این بیت اولش خیلی زیبا بود و حتی یک آرایه
ادبی در آن به کار رفته است به نام واج آرایی (نغمه حروف). من اولش و می خوانم خیلی لذت …
 
‎خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است آن برگ رزان بین shereparsi.blogsky.com/1387/03/07/post-38/که بر آن شاخ رزان است گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است دهقان به تعجب سر انگشت
گزان است کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید نه هیچ
بیارامد و نه هیچ بپاید نزدیک رز آید در رز را بگشاید تا دختر رز را چه به کارست و چه

 
‎و از وی جامه و عمامه ٔ خز خیزد و ترنج دست انبوی . (حدود العالم ). خز بجای ملحم و خرگاه بدل https://www.parsi.wiki/fa/…/ea396825cb48467e9ae2a1fb6c82bb6eباغ و بوستان آمد. رودکی . آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال خزپوش و بکاشانه شو از
صفه ٔ فروار. فرالاوی . چو ما مهرگانی بپوشیم خز بنخجیر باید شدن سوی خز. فردوسی .
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است . منوچهری . بسته عمامه های خز سبز ضیمران
 
‎معني خيزيد و خز آريد که هنگام خزان است. 1 . منوچهری (مسمطات)/خیزید و خز آرید که aghayeidea.ir/معني-خيزيد-و-خز-آريد-که-هنگام-خزان-است/هنگام خزانست – ویکی‌نبشته 22 نوامبر … خیزید و خز آرید که هنگام خزانست, باد
خنک از جانب خوارزم وزانست. آن برگ رزان بین https://fa.wikisource.org/wiki/…/
خیزید_و_خز_آرید_که_هنگام_خزانستکه بر آن شاخ رزانست, گویی به مثل پیرهن
رنگ‌رزانست.
 
‎در این شعر منوچهری واج «خ» و «ز» تکرار شده‌است. واج «خ» یادآور خرد شدن برگ adabnameha.blogfa.com/post/19پائیزی درختان در زیر پاست: خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب
خوارزم وزان است. معنی بیت: درون لباس کهنه و فرسوده ی خود ساکت منشین. زیرا جانی
دوباره به جهان دمیده شده است. گلزار زِ عیش لاله باران شد سلطانِ زمین و آسمان آمد. گلزار:
1) نام لحنی …
 
‎خزان. [ خ َ ] (نف ، ق ) خزنده.(یادداشت بخط مؤلف ). در حال خزیدن. || (اِ) نام ماه هشتم است از https://dictionary.abadis.ir/fatofa/خزان/سال ملکی و نام روز هشتم باشد از شهریورماه قدیم و این روز جشن مغان است بنابر قاعده ٔ
کلیه که میان ایشان معمول است که چون نام ماه و روز موافق آید جشن کنند و بعضی گویند
نام روز هیجدهم است از شهریورماه و بعضی گفته اند نام روز سیم است . (برهان قاطع).
 
‎مُسَمَّط به نوعی از قصیده یا اشعاری گفته می‌شود که شاعر بنای آن را بر چند مصراع https://fa.wikipedia.org/wiki/مسمطهم‌قافیه بنهد و مصراع آخر را بر قافیه‌ای دیگر قرار دهد. هر بخش از مسمط را یک رشته
می‌گویند. قافیهٔ رشته‌ها متفاوت است و در هر رشته، همهٔ مصراع‌ها بجز مصراع آخر هم‌قافیه
است. در مسمط، مصراع آخرِ هر رشته را بند می‌گویند. بندها هم‌قافیه و حلقهٔ اتصال همهٔ
رشته‌ها به …
 
‎به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای که shineri.blogfa.com/post/1طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود.
مثال … خیزید و خز آرید که هنگام خزان است, باد خنک از جانب خوارزم وزان است … در جناس
تام، تمام صامت‌ها و مصوت‌های دو کلمه یکسان هستند، اما معنی آنها با یکدیگر متفاوت
است.
 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است | درخت
‎22 سپتامبر 2009 … خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است آن برگ رزان بین https://alitoon.persianblog.ir/post/84که بر آن شاخ رزان است گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است دهقان به تعجب سر انگشت
 NS